भक्ति शास्त्री कोर्स (मराठी)

भक्ति शास्त्री मराठी अभ्यासक्रम तपशील 

ह्या अभ्यासक्रमा अंतर्गत खालील चार पुस्तकांचा सखोल अभ्यास करण्यात येईल. 

 • भगवद् गीता

 • श्री ईशोपनिषद

 • श्री उपदेशामृत 

 • भक्ति रसामृत सिंधू

भक्ति शास्त्री मराठी अभ्यासक्रम कमीतकमी एक वर्ष गंभीरपणे कृष्णभावनामृत अनुसरण करण्याऱ्या व मूलभूत शास्त्रीय ज्ञान असणाऱ्या भक्तांसाठी तयार केला आहे. हा अभ्यासक्रम दैनंदिन कामकाजात व्यत्यय आणू न देता स्वतःच्या सोयीनुसार अभ्यासाची लवचिकता प्रदान करतो. आपण आपल्या गतीने प्रगती करून व एकावेळी एक मॉड्यूल घेऊन आपल्या वेळापत्रकानुसार हा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करू शकता. .

पात्रता :

 • सोळा माळा महामंत्राचा जप करणे आणि चार नियमांचे पालन करणे.

 • गेल्या एक वर्षापासून भगवान चैतन्यच्या प्रचार कार्यात अनुकूल काम केलेले  असावे 

 • स्थानिक इस्कॉन मंदिर अध्यक्ष / प्राधिकरण यांचे शिफारस पत्र 

अभ्यासक्रम शिक्षक :  दीन गौरांग दास 

अभ्यासक्रम कालावधि : नोंदणी नंतर दोन वर्ष 

अभ्यासक्रम शुल्क : रुपये २,५००/- (संपूर्ण भक्ति शास्त्री कोर्ससाठी)

खालीलप्रमाणे कोर्स सहा विभागांमध्ये विभागलेला आहे

पहिल्या मॉड्यूलपासून प्रारंभ करून आपण एका वेळी एक मॉड्यूलचा अभ्यास करू शकता.

 • भगवद् गीता (अध्याय १ ते ६)

 • भगवद् गीता (अध्याय ७ ते १२)

 • भगवद् गीता (अध्याय १३ ते १८)

 • श्री ईशोपनिषद

 • श्री उपदेशामृत 

 • भक्ति रसामृत सिंधू

For any queries and submitting closed book answer papers, please send an email to bhaktishastrimarathi@gmail.com

मराठी ऑनलाईन भक्ति शास्त्री कोर्स मध्ये सहभागी होण्यासाठी खालील शिफारस पत्र भरणे अत्यावश्यक आहे.

शिफारस पत्र डाउनलोड करा

भगवद् गीता (अध्याय १ - ६)

अभ्यासक्रम शुल्क : रुपये २,५००/- (संपूर्ण भक्ति शास्त्री कोर्ससाठी)

For any queries and submitting closed book answer papers, please send an email to chowpatty.marathi_courses@iskcon.net

 

For enrolling in this course, please click on the following link,

https://elearning.harekrsna.in/enrol/index.php?id=203

(Course fees: 2500 INR, 40 USD)

You shall be directed to 
Paytm payment gateway.

Please click on this icon 
paytm for enrolling in this course. 

Number of videos: 16
Number of MCQs: 7
Number of Open Book Assignments (OBA): 1
Number of Closed Book Exams (CBE): 1

भगवद् गीता (अध्याय ७ - १२)

For any queries and submitting closed book answer papers, please send an email to bhaktishastrimarathi@gmail.com

Number of videos: 9
Number of MCQs: 6
Number of Open Book Assignments (OBA): 1
Number of Closed Book Exams (CBE): 1

भगवद् गीता भाग ३ (अध्याय १३ - १८)

For any queries and submitting closed book answer papers, please send an email to bhaktishastrimarathi@gmail.com

Number of videos: 9
Number of MCQs: 6
Number of Open Book Assignments (OBA): 1
Number of Closed Book Exams (CBE): 1

श्री उपदेशामृत

For any queries and submitting closed book answer papers, please send an email to bhaktishastrimarathi@gmail.com

Number of videos: 8
Number of MCQs: 2
Number of Open Book Assignments (OBA): 1
Number of Closed Book Exams (CBE): 1

श्री ईशोपनिषद

For any queries and submitting closed book answer papers, please send an email to bhaktishastrimarathi@gmail.com

Number of videos: 10

भक्ति रसामृत सिंधू

Number of videos: 6